Formularz zgłoszeniowy

Rodzaj szkody
Imię i Nazwisko
Numer telefonu
Opis szkody:
Załączniki
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Kancelaria Prawna "Claim and Insurance Consulting" Sp.z o.o. z sziedzibą przy ulicy Wronia 45/175; 00-870 Warszawa
Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji na temat odszkodowania, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności
Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wysłania informacji na temat odszkodowania, które Państwa interesuje, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).
Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@cic-kancelaria.pl
Oświadczenia
oswiadczenie
oświadczenie3
oświadczenie 4

Skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z nami
+48 (22) 247 82 74

 

Infolinia czynna codziennie w godz. 9.00 - 17.00 Poza godzinami pracy infolinii zgłoszenia należy wysyłać za pomocą formularza.

Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora

Centrala

Kancelaria Prawna "Claim and Insurance Consulting" Sp.z o.o.
Wronia 45/175; 00-870 Warszawa

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000578412 REGON: 362668252 NIP: 9512398950