odszkodowania-za-bledy-medyczne-slider

Odszkodowanie za błąd medyczny - naruszenie praw pacjenta

1 1

Błąd medyczny podczas leczenia? Ustalimy odpowiedzialność w twojej sprawie

Błędy lekarskie, organizacyjne błędy placówki medycznej lub naruszenia praw pacjenta to zdarzenia, które powstają coraz częściej i tym samym powodują negatywne następstwa w życiu lub zdrowiu naszym lub naszych najbliższych. To zdarzenia szczególnie przykre, ponieważ spowodowane są przez osoby lub instytucje medyczne, do których mamy zaufanie i oczekujemy najwyższej staranności w jakości świadczonych usług medycznych.
Proces o odszkodowanie za błędy medyczne wymagają nie tylko wiedzy prawniczej, konieczne jest również posiadanie wiedzy medycznej, która pozwoli na medyczną ocenę błędu. Współpracujemy z wysokiej klasy lekarzami-specjalistami w zakresie m.in chirurgii, ortopedii, psychistiatrii, neurologii, anestezjologii, którzy wspomagają proces dochodzenia roszczeń.

Przykłady błędów medycznych:

 • zakażenia  – np. gronkowiec złocisty, zakażenia HCV, bakterią E. coli
 • błędy diagnostyczne – np. błędna diagnoza złamania ręki
 • błędy terapeutyczne – np. pozostawienie ciała obcego, błędny zakres zabiegu
 • błędy okołoporodowe – np. dystocja barkowa, opóźnienie cesarskiego cięcia

Poszkodowane osoby bliskie w wyniku błędu medycznego

 • Małżonek
 • Dzieci, wnuki
 • Rodzice, Dziadkowie
 • Rodzeństwo
 • Konkubenci
 • Inne osoby bliskie

Data powstania wypadku/przedawnienie roszczeń:

 • Dochodzimy odszkodowań za wypadki drogowe i komunikacyjne powstałe do 20 lat temu (w zależności od okoliczności)
 • Zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń

Obsługa poszkodowanych:

 • od razu po zgłoszeniu Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
 • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy dla poszkodowanych:

 • zadośćuczynienie za krzywdę lub naruszenie dóbr osobistych
 • odszkodowanie za wszelkie koszty związane z leczeniem
 • renta na zwiększone potrzeby lub renta wyrównawcza
 • renta w związku z mniejszymi widokami na przyszłość
 • zwrot kosztów pogrzebu

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu

Postępowanie przed komisją – czy warto?

Obecne rozwiązania w polskim ustawodawstwie, dają możliwość dochodzenia odszkodowań w przypadku tzw. zdarzeń medycznych jest możliwe w trybie administracyjnym, w drodze postępowania przed komisją wojewódzką ds. orzekania o błędach medycznych. Tryb ten jest dostępny tylko dla zdarzeń, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r.. Z uwagi na górną granicę możliwego do uzyskania odszkodowania (100 tys. w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia i 300 tys. w przypadku śmierci pacjenta) i brak możliwości uzyskania renty, ta ścieżka dochodzenia odszkodowań powinna być rozważana jedynie w przypadku błędów medycznych nie skutkujących poważnymi konsekwencjami. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie placówki medyczne nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia na rzecz praw pacjentów (obecnie posiada je kilka placówek medycznych). Taki obowiązek ma wejść prawdopodobnie w roku 2017 r.Postępowanie przez Komisją nie jest kosztowne, tj. koszt złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego to 200 zł. Dlatego przed podjęciem decyzji o trybie dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych, nasza Kancelaria pomoże Państwu w ustaleniu niezbędnej strategii. Zanim jednak wstąpimy na drogę postępowania sądowego, warto przeprowadzić standardowe postępowania likwidacyjne przez zakładem ubezpieczeń placówki medycznej czy lekarza. Obecny czas rozpatrywania procesów o błędy medyczne w zależności od charakteru sprawy trwa od roku do trzech lat.
Warto na początku nie wykluczać możliwość przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przez Zakład ubezpieczeń placówki medycznej, lekarza. Poziom zadośćuczynienia za krzywdę jaki można uzyskać za błąd medyczny jest zależny od charakteru błędu oraz jego zakresu i konsekwencji.Przykładowo zadośćuczynienie za skutki błędu przy cesarskim cieciu mieści się w zakresie od 200 tyś zł do nawet 800 tyś zł

Naruszenie praw pacjenta

Dochodzenie roszczeń od szpitali publicznych, prywatnych placówek medycznych, gabinetów kosmetycznych, stomatologicznych to skomplikowane postępowania, w przypadku których niezastąpiona jest pomoc doświadczonego prawnika, szczególnie gdy strona przeciwna posiada całą armię prawników. Powierzając prowadzenie Twojej sprawy naszym doświadczonym prawnikom – specjalistom w zakresie błędów medycznych, możesz mieć pewność, że w sposób kompleksowy i rzetelny poprowadzimy Twoją sprawę czego efektem będzie wysokie odszkodowanie
Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy za Z art. 4 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta wynika, że w przypadku zawinionego naruszenia praw pacjenta, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę, tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego. Oznacza to, że przesłanką dopuszczalności roszczenia na tej podstawie jest wina – zarówno umyślna, jak i nieumyślna – sprawcy naruszenia, a zawinione naruszenie prawa pacjenta jest zarazem naruszeniem dobra osobistego. Zasądzane kwoty zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta waha się w zakresie 10 – 40 tyś zł

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę