Czy ubezpieczenie do kredytu (jako zabezpieczenie) oferowane przez bank udzielający kredytu jest “obowiązkowe”? – NIE!  Bank ma prawo wymagać ustanowienia określonego zabezpieczenia, również w formie rzeczywistego ubezpieczenia, jednakże  ma również obowiązek obowiązek umożliwić kredytobiorcy wybór ubezpieczyciela, u którego chce pozyskać ubezpieczenie. Bank powinien przekazać kredytobiorcy wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej, do zabezpieczenia kredytu, a ubezpieczenie może kredytobiorca samodzielnie pozyskać z rynku ubezpieczeniowego.

 

Bank, żąda bądź żądał w przeszłości, podczas zawarcia kredytu, abyś zawarł lub przystąpił do ubezpieczenia tego samego banku? Otóż pamiętaj, że Bank nie może wymagać od Ciebie, aby zabezpieczeniem kredytu było wyłącznie ubezpieczenie oferowane przez ten bank. Bank ma obowiązek poinformowania Cię, jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej wymaga dla zabezpieczenia kredytu, jednakże możesz takie ubezpieczenie zawrzeć u jakiegokolwiek ubezpieczyciela na rynku, a nie wyłącznie w banku, w którym chcesz pozyskać kredyt.

Często zdarza się, że bank mówi, że ubezpieczenie jest obligatoryjne, ponieważ w przeciwnym razie nie otrzymasz kredytu. Niestety ta informacja, to wprowadzanie Cię w błąd. Bank na podstawie Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej dobrych praktyk bancassurance (współpracy banków z ubezpieczycielami), nie może zmuszać klientów, do zawierania ubezpieczeń będących wyłącznie w ofercie banku. Bank ma obowiązek umożliwić oraz zaakceptować (jeżeli ubezpieczenie z rynku spełnia wymogi banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej) ubezpieczenie zawarte przez kredytobiorcę poza bankiem-kredytodawcą, także ubezpieczenia indywidualne klientów, w żaden sposób nie powiązane z innymi produktami bankowymi. Ponadto Bank ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie odmowy akceptacji ubezpieczenia, które kredytobiorca przyniósł z rynku. Odmowa może dotyczyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Zatem warto zastanowić się, czy nie warto pozyskać od banku jedynie informacji o wymaganym zakresie ochrony ubezpieczeniowej wymaganego ubezpieczenia do zabezpieczenia kredytu i poszukać na rynku ubezpieczeń o takim właśnie zakresie. Z pewności w większości przypadków, ubezpieczenie do zabezpieczenia kredytu, pozyskane przez klienta samodzielnie na rynku ubezpieczeń, bez udziału baku, okaże się tańsze. Ponadto jeżeli bank oferuje ubezpieczenie w formie grupowego ubezpieczenia, pozyskując ubezpieczenie samodzielnie na rynku ubezpieczeniowym, możesz je pozyskać w formie ubezpieczenia indywidualnego, w którym jesteś stroną umowy ubezpieczenia – Ubezpieczającym, w związku z tym, posiadasz o wiele praw ustawowych, które nie przysługują Ci, w przypadku gdy przystąpiłbyś do ubezpieczenia grupowego.

Jeżeli które z ww. obowiązków Bank nie wykonał, możesz to zgłosić i domagać poprawnego działania Banku. Zgłoś się do Nas pomożemy Ci!