Planujesz ubezpieczyć domu lub mieszkanie? Sprawdź na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Poniżej prezentujemy listę czynności, na które szczególnie należy zwrócić uwagę:

  • Należy dochować należytej staranności w zakresie zabezpieczenia kluczy czy innego rodzaju systemów dostępu do nieruchomości: domów, mieszkań, lokalów, zabezpieczyć przez udostępnieniem czy pozostawieniem do dyspozycji osobom trzecim, nieuprawnionym do ich użytkowania.
  • Wszelkie drzwi wejściowe, balkonowe, okna oraz inne otwory np. dachowe czy piwniczne, należy odpowiednio zabezpieczyć, w taki sposób aby niemożliwym był wejście za ich pomocą do wnętrza nieruchomości bez użycia w tym celu, siły. Z reguły w ramach ubezpieczeń mienia, nieruchomości, zakłady ubezpieczeń włączają do ochrony ubezpieczeniowej: kradzież z włamaniem czyli przełamaniem zabezpieczeń, na podstawie których można stwierdzić włamanie.
  • Często zdarzają się dodatkowe wymagania zakładów ubezpieczeń w stosunku do ubezpieczeń nieruchomości, które polegają na ustanowieniu dodatkowych zabezpieczeń w postaci systemów, mechanizmów antywłamaniowych np. krat, żaluzji antywłamaniowych, alarmów. W szczególności takie wymagania mają zastosowanie w nieruchomościach położnych na parterze lub poddaszu.
  • Standardem na rynku ubezpieczeń nieruchomości jest wymóg posiadania minimum dwóch zamków wielozapadowych. Zamki te powinny spełniać odpowiednie wymagania co do jakości czy atestów technicznych. Koniecznie przed zawarcie umowy ubezpieczenia należy zweryfikować wszelkie stawiane wymogi ilościowe i jakościowe sprzętów jakie trzeba zastosować aby należycie ubezpieczyć nieruchomość.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubezpieczenia nieruchomości lub uzyskania z niego odszkodowania, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z Nami.