odszkodowania-slider

Jakość i Skuteczność - Gwarantujemy

1 1

Odszkodowania

Proces dochodzenia roszczeń

KROK I     Ustalenie podstaw prawnych roszczenia w oparciu o okoliczności danego wypadku.


KROK II    Zgłoszenie roszczeń do podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.


KROK III    Wypłata odszkodowania.


KROK IV   Zgłoszenie skargi do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego lub wniesienie powództwa i prowadzenie postępowania sądowego (w przypadku braku wypłaty na wczesniejszym etapie).


KROK VII  Wyrok sądu lub ugoda o wypłacie odszkodowania.

Dlaczego Kancelaria ClC?

Wysoka Jakość
Duża Skuteczność
Rzetelność
Uczciwa i adekwatna Cena
Solidarność i Wyrozumiałość 

Rzetelna obsługa prawna

Na wstępie każdej sprawie jest dedykowany Prawnik, który specjalizuje się w wypadku danego rodzaju.


Na każdym KROKU postępowania klient jest  informowany o stanie sprawy.

Wynagrodzenie Kancelarii

Kancelaria pobiera wynagrodzenie jako ustalony procent od uzyskanego odszkodowania.


Zapewniamy adekwatny i uczciwy poziom wynagrodzenia.

Oferujemy

  • bezpłatne rozpatrzenie wniosku o prowadzenie sprawy
  • ustalanie sprawcy wypadku
  • pośrednictwo w gromadzeniu materiału dowodowego
  • kompleksowa obsługa w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem
  • reprezentację w postępowaniu sądowym

Dochodzimy odszkodowań za zdarzenia nawet sprzed 20 lat!
PŁACISZ PO WYGRANIU SPRAWY !!!

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii może być negocjowana indywidualnie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, jako jedyni na rynku, oferujemy Klientom bezpłatną obsługę prawną w dochodzeniu roszczeń rentowych (np. renta przy wypadkach śmiertelnych, przyznawana dzieciom lub małżonkowi osoby zmarłej, tzw. renta na zwiększone potrzeby).

Jeżeli w wyniku wstępnej analizy sprawy, przedstawimy stanowisko, że istnieją podstawy prawne uzyskania świadczenia odszkodowawczego, pomożemy Państwu w jego szybkim oraz sprawnym uzyskaniu. W szczególności obsługujemy klientów w dochodzeniu świadczeń z tytułu szkód powstałych w następstwie: wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy, utraty osób bliskich, szkód rolniczych. W razie wypadku nie ma znaczenia czy zdarzył się on w Polsce, czy za granicą, czy sprawca jest znany lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Dochodzimy odszkodowań nawet do 20 lat po zaistniałym zdarzeniu, które wywołało szkodę. Ustalamy osobę/podmiot odpowiedzialną i pomagamy zgromadzić niezbędne dokumenty. Nasze działanie ma na celu uzyskanie najlepszego rozwiązania dla zgłoszonego przez Państwa zdarzenia.

Osoby zainteresowane pomocą w uzyskaniu odszkodowania prosimy o kontakt z naszą kancelarią.