Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna “Claim Insurance Company” Sp.z o.o.
Wronia 45/175; 00-870 Warszawa

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000578412 REGON: 362668252 NIP: 9512398950

Formularz zgłoszeniowy