odszkodowania-za-bledy-medyczne-slider

Odszkodowanie za błąd medyczny - naruszenie praw pacjenta

1 1

Odszkodowanie za błąd lekarski

Każdy, kto spotkał się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub utratą osoby bliskiej na skutek błędu lekarskiego, doskonale wie, jak poważne następstwa w życiu człowieka niosą takie wydarzenia. W naszej kancelarii mamy do czynienia z takimi przypadkami na co dzień, dlatego bardzo dobrze rozumiemy sytuację klientów. Mamy także wiedzę i narzędzia do skutecznego egzekwowania prawa i ubiegania się o odszkodowanie.
Wśród spraw, które stanowią najczęstszy przedmiot sporów z placówkami medycznymi, znajdują się błędy organizacyjne szpitali i rażące naruszenia praw pacjenta. Aby uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski, sama wiedza sądownicza nie wystarcza. Konieczna jest tu również pełna dokumentacja dowodowa sporządzona przez niezależnych lekarzy specjalistów. Dlatego każdy współpracujący z klientem adwokat do spraw błędów medycznych posiłkuje się wiedzą związanych z kancelarią specjalistów z dziedziny chirurgii, ortopedii, psychiatrii, neurologii, anestezjologii. Po wyraźnym stwierdzeniu przez nich, że w danych okolicznościach miał miejsce błąd lekarski odszkodowanie na drodze sądowej stoi otworem. Chociaż żadna suma pieniędzy nie cofnie czasu, odpowiednio wysoka rekompensata za błąd medyczny jest stanie przywrócić normalny tryb życia i pomóc zmierzyć się z długotrwałymi skutkami takiej sytuacji. Dlatego coraz częściej występujące błędy medyczne kancelaria prawna Claim&Insurance traktuje z najwyższą powagą, oferując kompleksową pomoc osobom, które tego najbardziej potrzebują.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu, które posiada adwokat do spraw błędów medycznych oraz lekarz opiniujący, proces dochodzenia roszczeń staje się dużo krótszy, a wartość odszkodowania znacznie wyższa.

Jak wygląda obsługa poszkodowanych?

Osobom ubiegającym się o odszkodowanie za błąd lekarski już na samym początku przydzielamy prawnika, którego zadaniem jest prowadzenie sprawy w sposób całościowy, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie postępowania.
Rozumiemy, w jak trudnej sytuacji materialnej znajduje się wielu poszkodowanych przez błąd lekarski odszkodowanie, za które otrzymają oni dopiero po zakończeniu sporu sądowego. Dlatego przygotowaliśmy program Health, oferujący wsparcie finansowe jeszcze przed uzyskaniem odszkodowania.
Dzięki naszym działaniom, odszkodowanie za błąd lekarski zostało przyznawane przez sądy w następujących świadczeniach:

 • zadośćuczynienie za krzywdę lub naruszenie dóbr osobistych
 • odszkodowanie za błąd lekarski pokrywające wszelkie koszty związane z dodatkowym leczeniem
 • renta na zwiększone potrzeby lub renta wyrównawcza
 • renta w związku z mniejszymi perspektywami na przyszłość
 • zwrot kosztów pogrzebu

Wśród najczęściej spotkanych błędów placówek medycznych i lekarzy, podlegających pod kompetencje adwokata do spraw błędów medycznych, spotykamy m.in.: zakażenia, błędy diagnostyczne, zaniedbania w leczeniu, błędy terapeutyczne, jak również błędy okołoporodowe. Wszystkie powyższe oddawane są w naszej kancelarii do oceny przez najlepszych lekarzy-specjalistów, dzięki czemu poszkodowany ubiegający się o odszkodowanie za błąd lekarski otrzymuje solidną bazę dowodową.

Wynagrodzenie kancelarii

Nie pobieramy opłat za samo działanie, a jedynie za jego skuteczność. Wynagrodzenie należne jest wyłącznie po uzyskaniu przez klienta odszkodowania za błąd medyczny. Jego wartość stanowi określona indywidualnie w umowie procentowa stawka wielkości świadczenia odszkodowawczego. Nie pobieramy wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu.

Postępowanie przed komisją ? czy warto?

Uzyskanie odszkodowania za błąd lekarski możliwe jest także w alternatywny sposób, w drodze postępowania przed komisją wojewódzką ds. orzekania o błędach medycznych. Jednak przepisy prawne określają, że ten tryb postępowania dostępny jest tylko dla zdarzeń, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r. Stwierdzając błąd lekarski odszkodowanie przyznane na skutek postępowania przed komisją zostało ograniczone i wynosi maksymalnie 100 tys. złotych w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia i 300 tys. złotych w sytuacji śmierci pacjenta. Nie ma tu także możliwości uzyskania renty.
Biorąc pod uwagę wszelkie wspomniane ograniczenia, dochodzenie swoich spraw przed komisją wojewódzką może być rozważane jedynie w przypadku błędów medycznych, które nie generują katastrofalnych konsekwencji. Zaletą takiego postępowania stają się natomiast niskie koszty, gdyż za samo złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego trzeba zapłacić 200 zł. Jednak cały proces może trwać nawet 3 lata, co często sprawia, że negatywne skutki błędu medycznego mogą ulec zwielokrotnieniu na skutek braku dostępu osób poszkodowanych do odszkodowania.
Decydując się na postępowanie przed komisją wojewódzką, warto najpierw skorzystać z pomocy naszej kancelarii w celu ustalenia odpowiedniej strategii działania. Osoby poszkodowane nie mają rozeznania w ogólnej sytuacji prawnej oraz dostępnych możliwościach, dlatego ważne jest, aby adwokat do spraw błędów medycznych spojrzał na sprawę fachowym okiem i określił najlepszy kierunek działania. Otrzymanie odszkodowania za błąd lekarski w szybkim tempie możliwe jest także dzięki postępowaniu likwidacyjnemu przed zakładem ubezpieczeń placówki medycznej czy lekarza. Uzyskane w tym trybie odszkodowanie za błąd medyczny może być znacznie wyższe niż w alternatywnym procesie przed komisją wojewódzką. Jednak nawet dla rażących błędów medycznych kancelaria Claim$Insurance działająca w imieniu klienta, często spotyka się z odmowami ubezpieczyciela czy stosowaniem rozmaitych zabiegów mających na celu obniżenie wartości świadczenia. Dlatego usługi, jakie oferuje adwokat do spraw błędów lekarskich, stają się bardzo pożądane dla różnorodnych sytuacji. Pozwalają na szybkie i skuteczne zakończenie sporu, dzięki skutecznej metodyce prowadzenia tego typu spraw.
Wiedza o dostępnych instrumentach prawnych oraz doświadczenie w prowadzeniu setek procesów o odszkodowanie za błędy medyczne, czynią z naszej kancelarii najlepszego partnera do współpracy. Warto skorzystać z naszej pomocy, aby ograniczyć niepotrzebny stres i osiągnąć uczciwą wartość zadośćuczynienia, mogącą poprawić przyszły komfort życia.

Przykłady błędów medycznych:

 • zakażenia  – np. gronkowiec złocisty, zakażenia HCV, bakterią E. coli
 • błędy diagnostyczne – np. błędna diagnoza złamania ręki
 • błędy terapeutyczne – np. pozostawienie ciała obcego, błędny zakres zabiegu
 • błędy okołoporodowe – np. dystocja barkowa, opóźnienie cesarskiego cięcia

Poszkodowane osoby bliskie w wyniku błędu medycznego

 • Małżonek
 • Dzieci, wnuki
 • Rodzice, Dziadkowie
 • Rodzeństwo
 • Konkubenci
 • Inne osoby bliskie

Data powstania wypadku/przedawnienie roszczeń:

 • Dochodzimy odszkodowań za wypadki drogowe i komunikacyjne powstałe do 20 lat temu (w zależności od okoliczności)
 • Zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń

Obsługa poszkodowanych:

 • od razu po zgłoszeniu Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik
 • kompleksowa obsługa prawna na każdym etapie (przedsądowym i sądowym)
 • w terminie 30 dni następuje wypłata świadczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela
 • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z usług Kancelarii, oferujemy atrakcyjne zniżki prowizji

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy dla poszkodowanych:

 • zadośćuczynienie za krzywdę lub naruszenie dóbr osobistych
 • odszkodowanie za wszelkie koszty związane z leczeniem
 • renta na zwiększone potrzeby lub renta wyrównawcza
 • renta w związku z mniejszymi widokami na przyszłość
 • zwrot kosztów pogrzebu

Wynagrodzenie Kancelarii

Należne wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania wynagrodzeniem jest stawka procentowa od wysokości wypłaconego odszkodowania stawka procentowa ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego brak wynagrodzenia ze świadczeń rentowych i kosztów pogrzebu

Postępowanie przed komisją – czy warto?

Obecne rozwiązania w polskim ustawodawstwie, dają możliwość dochodzenia odszkodowań w przypadku tzw. zdarzeń medycznych jest możliwe w trybie administracyjnym, w drodze postępowania przed komisją wojewódzką ds. orzekania o błędach medycznych. Tryb ten jest dostępny tylko dla zdarzeń, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r.. Z uwagi na górną granicę możliwego do uzyskania odszkodowania (100 tys. w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia i 300 tys. w przypadku śmierci pacjenta) i brak możliwości uzyskania renty, ta ścieżka dochodzenia odszkodowań powinna być rozważana jedynie w przypadku błędów medycznych nie skutkujących poważnymi konsekwencjami. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie placówki medyczne nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia na rzecz praw pacjentów (obecnie posiada je kilka placówek medycznych). Taki obowiązek ma wejść prawdopodobnie w roku 2017 r.Postępowanie przez Komisją nie jest kosztowne, tj. koszt złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego to 200 zł. Dlatego przed podjęciem decyzji o trybie dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych, nasza Kancelaria pomoże Państwu w ustaleniu niezbędnej strategii. Zanim jednak wstąpimy na drogę postępowania sądowego, warto przeprowadzić standardowe postępowania likwidacyjne przez zakładem ubezpieczeń placówki medycznej czy lekarza. Obecny czas rozpatrywania procesów o błędy medyczne w zależności od charakteru sprawy trwa od roku do trzech lat.
Warto na początku nie wykluczać możliwość przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przez Zakład ubezpieczeń placówki medycznej, lekarza. Poziom zadośćuczynienia za krzywdę jaki można uzyskać za błąd medyczny jest zależny od charakteru błędu oraz jego zakresu i konsekwencji.Przykładowo zadośćuczynienie za skutki błędu przy cesarskim cieciu mieści się w zakresie od 200 tyś zł do nawet 800 tyś zł

Naruszenie praw pacjenta

Dochodzenie roszczeń od szpitali publicznych, prywatnych placówek medycznych, gabinetów kosmetycznych, stomatologicznych to skomplikowane postępowania, w przypadku których niezastąpiona jest pomoc doświadczonego prawnika, szczególnie gdy strona przeciwna posiada całą armię prawników. Powierzając prowadzenie Twojej sprawy naszym doświadczonym prawnikom – specjalistom w zakresie błędów medycznych, możesz mieć pewność, że w sposób kompleksowy i rzetelny poprowadzimy Twoją sprawę czego efektem będzie wysokie odszkodowanie
Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy za Z art. 4 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta wynika, że w przypadku zawinionego naruszenia praw pacjenta, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę, tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego. Oznacza to, że przesłanką dopuszczalności roszczenia na tej podstawie jest wina ? zarówno umyślna, jak i nieumyślna – sprawcy naruszenia, a zawinione naruszenie prawa pacjenta jest zarazem naruszeniem dobra osobistego. Zasądzane kwoty zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta waha się w zakresie 10 – 40 tyś zł

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę