odszkodowanie-za-wypadki-samochodowe-slider

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Oferujemy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowania za szkodę osobową oraz majątkową, które powstały w wyniku wypadku komunikacyjnego.

1 1

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Szkody osobowe najczęściej powstają w wyniku wypadków komunikacyjnych. Mogą one dotyczyć zarówno uszczerbku na zdrowiu (fizycznym i psychicznym), jak i uszkodzenia mienia (np. samochodu lub kosztownych przedmiotów znajdujących się w nim).
Wypadki komunikacyjne, za które przysługują odszkodowania, mają miejsce, gdy dojdzie do zdarzenia w ruchu drogowym, w którym ucierpią uczestnicy. Pomagamy poszkodowanym uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Mamy na tym polu wieloletnie doświadczenie i sukcesy.

Wypadki komunikacyjne odszkodowania ? rzeczywista sytuacja

Każdy właściciel pojazdu zobowiązany jest do wykupienia odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Świadczenie takie ma zapewnić możliwość pokrycia szkód osobowych i materialnych stronie poszkodowanej. Towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się w ustalaniu coraz atrakcyjniejszych warunków współpracy, by ?złowić? klientów.
Agenci doskonale pamiętają o przedłużeniu umowy, gdy zbliża się termin jej końca. Kiedy jednak zdarzają się wypadki komunikacyjne odszkodowania są wręcz drastycznie zaniżane. Ubezpieczyciel wykorzystuje niewiedzę prawniczą pokrzywdzonych, by możliwie jak najbardziej zaniżyć wysokość wypłacanej należności. Dlatego warto zgłosić się do nas. Dbamy o to, by nasz podopieczny nie został oszukany i uzyskał właściwą rekompensatę za zdarzenie drogowe.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne ? jak wygląda kwestia odpowiedzialności sprawcy?

Przy każdym zderzeniu pojazdów należy ustalić stronę winną, czyli sprawcę. To właśnie na nim, a właściwie na posiadaczu pojazdu ciąży odpowiedzialność wzywająca do tzw. naprawienia wyrządzonych szkód. Dotyczy to zarówno osoby pokrzywdzonego, jak i jego mienia. Odszkodowania za wypadki komunikacyjne wypłacane są przez ubezpieczyciela strony wskazanej jako winnej zdarzenia (posiadacza samochodu, którym wyrządzono krzywdę). Jest to dokonywane z tzw. polisy OC.
Jedynie w dwóch przypadkach winny może uciec od odpowiedzialności:
– do zdarzenia dochodzi przez tzw. siłę wyższą;
– podmiot wstępnie uznany za sprawcę dowodzi, że szkoda zaistniała z winy pokrzywdzonego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi on odpowiedzialności.
W praktyce jednak zarówno winny, jak i jego ubezpieczyciel starają się znaleźć różne fortele i kruczki prawne, by kiedy zdarzają się wypadki komunikacyjne odszkodowania nie wypłacić lub możliwie maksymalnie zaniżyć kwotę przelewu. Większość kierowców nie zna przepisów, nie ma też doświadczenia w dochodzeniu swoich racji i pada ofiarą nieuczciwych sztuczek, zgadzając się na ustaloną przez towarzystwo bardzo niską kwotę.
Dlatego, jeśli doznałeś (lub Twój bliski) szkody w wypadku komunikacyjnym i nie chcesz zostać oszukany na odszkodowaniu, zgłoś się do nas. Skutecznie prowadzimy sprawy, których celem jest uzyskanie pełnej rekompensaty za zdarzenie, którego przyczyną była śmierć (bliskiego), uszczerbek na zdrowiu, zniszczenie mienia.

Jakie odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jesteśmy w stanie uzyskać w Twoim imieniu?

Żeby zagwarantować naszym klientom możliwie największe zadośćuczynienie za zajście drogowe, wysnuwamy roszczenia z kilku tytułów ubezpieczeń. Dochodzimy odszkodowań za wypadek komunikacyjny z:
– OC (odpowiedzialność cywilna);
– AC (autocasco);
– NNW (następstwo nieszczęśliwych wypadków);
– polisy zabezpieczającej zdrowie i życie.
Z nami uzyskasz: zwrot kosztów za leczenie i dojazdy do placówek medycznych, rekompensatę za krzywdę i cierpienie, rentę z powodu zmniejszonych widoków na przyszłość, odszkodowanie za zniszczone mienie, wyrównanie za stratę wartości uszkodzonego pojazdu.

Komu pomagamy uzyskać rekompensatę za zdarzenie w ruchu drogowym?

Podejmujemy się pomocy kierowcom, pasażerom, pieszym, rowerzystom, motocyklistom oraz innym uczestnikom ruchu, którzy byli poszkodowani w zdarzeniu i przysługuje im odszkodowanie za wypadek komunikacyjny.
Zajmiemy się Twoją sprawą, nawet jeśli zajście miało miejsce ponad 20 lat temu. Sprawdzamy zasadność ustalonego przedawnienia, jeśli klient otrzymał odmowę z tego powodu. Kierujemy się zapisem ustawodawczym precyzującym, na czym polega zasada trzyletniego przedawnienia.
Upływ nawet dwudziestu lat nie musi oznaczać, że zaistniało trzyletnie przedawnienie. Jest ono liczone nie od zdarzenia drogowego, a od momentu, w którym poszkodowany zdobył wiedzę o zaistnieniu szkody (następstwa zdrowotne mogą pojawić się nawet po kilkunastu latach). Ubezpieczyciele często wykorzystują brak znajomości prawa osób prywatnych i robią wszystko, by nie wypłacać odszkodowania za wypadki komunikacyjne.

Nasze standardy w obsłudze poszkodowanych

Wszyscy nasi klienci mogą być pewni, że uzyskają najlepszą opiekę i obsługę ich sprawy. Postępowania odszkodowawcze po wypadkach komunikacyjnych prowadzi wykwalifikowany i doświadczony prawnik, który wielokrotnie wyegzekwował już rzeczywiście należne kwoty dla klientów. Będziemy Cię reprezentować na każdym etapie negocjacji czy sporu sądowego.
Rozumiemy ciężką sytuację materialną, z jaką boryka się wielu poszkodowanych, dlatego wesprzemy Cię jeszcze przed uzyskaniem rekompensaty finansowej.
Dla osób, które już z nami współpracowały, przewidujemy zniżki.

Nasze wynagrodzenie

Stawiamy na skuteczność, nie oszukujemy naszych klientów i nie wystawiamy rachunku za samą rozmowę. Pobieramy wynagrodzenie za pracę jedynie w przypadku uzyskania odszkodowania. Zapłata ma charakter prowizyjny od wynegocjowanej kwoty. Dla kontrahentów jest to gwarancja, że nam też zależy na tym, żeby uzyskali oni jak największą kwotę. Można więc mieć pewność, że zawalczymy najlepiej, jak umiemy o należną rekompensatę.

Rodzaje ubezpieczeń z których dochodzimy odszkodowań

 • OC odpowiedzialności cywilnej
 • AC auto casco
 • NNW następstw nieszczęśliwych wypadków
 • zdrowia lub życia

Osoby poszkodowane którym pomagamy

 • Kierowca
 • Pasażer
 • Pieszy
 • Rowerzysta
 • Motocyklista
 • Inny uczestnik ruchu

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

 • Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych za wypadki komunikacyjne powstałe ponad 20 lat temu
 • Zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń

Standard Obsługi Poszkodowanych

 • Masz gwarancję, że Twoją sprawą odszkodowawczą będzie prowadził wyłącznie wykwalifikowany i doświadczony prawnik.
 • Będziemy reprezentować Cię jako Poszkodowanego na każdym etapie postępowania, na etapie przedsądowym i sądowym.
 • Co do zasady wypłata odszkodowania powinna nastąpić w terminie 30 dni licząc od daty zgłoszenia skzody.
 • Program Health – osobom poszkodowanym w trudnej sytuacji materialnej, oferujemy wyjątkowe wsparcie finansowe przed uzyskaniem odszkodowania.
 • Pogram Back – osobom ponownie korzystającym z naszych usług, oferujemy atrakcyjne zniżki.

Świadczenia odszkodowawcze, które uzyskujemy dla Poszkodowanych:

 • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie
 • odszkodowanie za wszelkie koszty leczenia
 • renta na zwiększone potrzeby lub renta wyrównawcza
 • renta w związku z mniejszymi widokami na przyszłość
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • odszkodowanie za utratę lub zniszczone mienie
 • refundacja kosztów pojazdu zastępczego
 • utraty wartości handlowej pojazdu

Wynagrodzenie Kancelarii

Wynagrodzenie kancelarii odszkodowawczej z tytułu pomocy prawnej w uzyskaniu odszkodowania za skutki wypadków komunikacyjnych, przybiera postać prowizji od wysokości uzyskanego odszkodowania. Wynagrodzenie to jest należne kancelarii wyłącznie w przypadku i po uzyskaniu odszkodowania. Stawka procentowa wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie dla każdego wypadku i poszkodowanego. W związku z przyjętymi standardami etyki i uczciwości, które funkcjonują w naszej kancelarii, przyjęliśmy zasadę, iż nie pobieramy wynagrodzenia od świadczeń rentowych oraz kosztów pogrzebu, ponieważ uważamy, iż odszkodowanie z tego tytułu jest należne w pełnej wysokości poszkodowanym lub osobom które utraciły bliskich w wypadku komunikacyjnym.

Zobacz jakie osiągamy sukcesy

Zgłoś szkodę