Odszkodowanie lotnicze – Opóźniony, odwołany lub przepełniony lot?  W przypadku 3-godzinnego opóźnienia, masz prawo do odszkodowania!  Walcz o swoje prawa!

Odszkodowania Lotnicze, jakie prawa nam przysługują i jakich roszczeń możemy dochodzić w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu oraz gdy zostaniemy przeniesieni do niższej klasy.

Do kogo kierować roszczenia odszkodowawcze?

 • roszczenia kierujemy zawsze do przewoźnika u którego wykupiliśmy lub zarezerwowaliśmy lot.

Uwaga:

Gdy wyczerpiemy wszystkie procedury reklamacyjne u przewoźnika, możemy również wnieść skargę na naruszenie postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Skargę może obejmować tylko sprawy związane z odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera, odwołania lotu i dużego opóźnienia lotu.

Skargę na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika.

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

 •  musimy być obecni podczas odprawy (nie możemy dochodzić roszczeń jeżeli nie byliśmy na odprawie, mimo iż wiedzieliśmy że lot jest odwołany bądź opóźniony).
 •  musimy posiadać bilet lub potwierdzenie rezerwacji (forma papierowa lub elektroniczna)
 •  musimy podróżować między państwami członkowskimi (plus Szwajcaria) lub wylatywać z państwa trzeciego a kończyć podróż w państwie członkowskim.
 •  rozporządzenie tyczy się również wyjazdów zorganizowanych, jednak nie możemy żądać odszkodowania jeśli wycieczka została odwołana z innego powodu niż odwołanie lotu.

Opóźnienie lotu

Opóźnienia lotów zdarzają się dość często szczególnie u tanich przewoźników jednak swoich praw możemy dochodzić dopiero gdy opóźnienie trwa dłużej niż 2 godziny i kiedy nie jest ono spowodowane przyczynami nie zależnym od przewoźnika (np. warunki atmosferyczne, wojna itp.). Bez względu czy opóźnienie zależne jest czy nie od przewoźnika musi on nam zapewnić posiłki oraz napoje adekwatne do długości oczekiwania na lot a nawet nocleg wraz z transportem między lotniskiem a hotelem.

Kiedy należy się nam opieka?

 • opóźnienie o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 km,
 • opóźnienie o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych lub dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km,
 • opóźnienie o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone we wcześniejszych podpunktach.

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie z tytułu opóźnienia lotu należy nami się niezależnie od długości opóźnienia przed wylotem wystarczy że dotrzemy na końcowe miejsce podróży z opóźnieniem minimum 3 godzinnym, oczywiście jeżeli opóźnienie będzie wynikało z zaniedbań przewoźnika a nie z przyczyn od niego niezależnych.

Wysokość odszkodowania zależna jest od długości lotu:

 • 250 EUR w przypadku lotów krótszych niż 1500 km,
 • 400 EUR w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500km , oraz wszystkich innych pomiędzy 1500 a 3500km,
 • 600 EUR w przypadku wszystkich pozostałych lotów.

UWAGA:

Przewoźnik może obniżyć odszkodowanie o 50% w przypadku gdy:

Zaproponuję nam połączenie alternatywne i jeżeli czas podróży nie będzie dłuższy od planowanego o:

 • o dwie godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1500 km,
 • o trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3 500km,
 • o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów niż wcześniej wymienione,

Odwołanie Lotu

Kiedy należy nam się odszkodowanie i w jakiej wysokości?

Podobnie jak w przypadku opóźnienia lotu, również w przypadku odwołania lotu możemy domagać się odszkodowania. Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego przysługuję nam odszkodowanie w wysokości (zależnie od długości lotu):

 • 250 EUR w przypadku lotów krótszych niż 1500 km,
 • 400 EUR w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km , oraz wszystkich innych pomiędzy 1500 a 3500 km,
 • 600 EUR w przypadku wszystkich pozostałych lotów.

W tym przypadku również istnieją wyjątki w których odszkodowanie nie będzie nam przysługiwało a mianowicie:

 •  jeżeli zostaliśmy poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed jego planowanym terminem,
 •  jeżeli wystąpią wspomniane już wcześniej nadzwyczajne okoliczności (choć wtedy i tak należy nam się opieka)
 •  gdy zostaniemy poinformowani o odwołaniu lotu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano nam zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu
 • gdy zostaniemy poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano nam zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Przeniesienie do niższej klasy

Kiedy przysługuje nam odszkodowanie i jakiej wysokości?

– gdy zostaniemy umieszczeni, przez przewoźnik obsługującego lot, w klasie niższej niż ta, na którą zakupiliśmy bilet.

Wysokość odszkodowania:

 • 30% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów o długości do 1500 km,
 • 50% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 km, z wyjątkiem lotów pomiędzy europejskim terytorium Państw Członkowskich a francuskimi departamentami zamorskimi, oraz w przypadku wszystkich innych lotów o długości  od 1500 km do 3 500 km,
 • 75% w przypadku wszystkich innych lotów w tym lotów pomiędzy europejskim terytorium Państw członkowskich a francuskimi departamentami zamorskimi.

Ile mamy czasu na zgłoszenie roszczeń?

 • 7 dni.

Podsumowując, dzięki rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2014 r. NR261/2004 oraz wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2009 r. dot. Transport lotniczy ? Rozporządzenie (WE) nr 261/2004, sprawa odszkodowań za opóźnienie lub odwołanie lotu i przeniesienia do niższej klasy, została bardzo dobrze uszczegółowiona i wyjaśniona. Mimo iż często dochodzenie swoich roszczeń nie jest łatwą sprawa i często bywa skomplikowane, zachęcamy do korzystania ze swoich praw względem przewoź