24 lipca 2018

Nieuczciwe polisolokaty

Ostatnie wpisyJak odzyskać pieniądze z “polisolokaty”? Nielegalne sztuczki stosowali pośrednicy finansowi przy ich sprzedaży.

Polisolokata to potoczne sformułowanie dla ubezpieczenia na życie lub dożycie z UFK (ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy). Jest to rodzaj ubezpieczenia, wskazany w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia na życie z UFK “polisolokata” łączy w sobie 2 elementy: ubezpieczeniowy – ochronny oraz inwestycyjny. Elementy te powinny być przynajmniej równoważne, by nie powiedzieć, że dominującym elementem powinna być część ochronna, w przeciwnym wypadku, taki produkt traci charakterubezpieczeniowym, który jest wówczas wylącznie iluzoryczny i pozorny. 

 

Formy prawne Ubezpieczeń z UFK

Ubezpieczenia z UFK występują w formie Indywidualnej Umowy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym – czyli takiej, w której Ty jako klient jesteś zarówno Ubezpieczającym, stroną umowy ubezpieczenia zawieranej z zakłądem ubezpieczeń, jak i Ubezpieczonym, który jest objęty ochorną ubezpieczeniową. Wówczas otrzymujesz polisę ubezpieczeniową.

Natomiast w praktyce bardzo często wystepuje forma Grupowej Umowy Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w której nie występujesz jako Ubezpieczający, tylko jako Ubezpieczony, natomiast Ubezpieczającym jest zazwyczaj pośrednik finansowy albo bank albo pracodawca, któy zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia. Wówczas otrzymujesz certyfikat albo inny dokument albo w ogóle nie otrzymasz żadnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia.

Forma prawna Ubezpieczenia z UFK ma bardzo istotne znaczenie prawne, ponieważ determinuje uprawnienia i obowiązki jakie posiadasz !!!

 

Najczęściej spotykane nieprawidłowości w procesie sprzedaży Ubezpieczeń z UFK

Poniżej przedstawiamy najczęstsze nieprawidłowości zidentyfikowane w praktyce reprezentowania naszych Klientów, które występują podczas oferowania ubezpieczenia z UFK. Jeżlei w Twoim przypadku miało miejsce jedno z poniższych zdarzeń, można stwierdzić, że również wobec Ciebie został zastosowany misseling oraz nieuczciwe  praktyki rynkowe.Wówczas występują podstawy prawne do dochodzenia roszczeń zwrotu wszystkich środków wpłaconych na rzecz ubezpieczenia z UFK.

 

Zapewniono Cię, że produkt jest bezpieczną lokatą terminową bez ryzyka starty środków?

Zapewniono Cię, że w każdym czasie trwania produktu możesz z niego zrezygnować i wypłacić całość wpłaconych środków, co jak się okazało jest  niezgodne z warunkami produktu?

Zagwarantowano Ci pewny zysk, a w rzeczywistości okazało się, że nie tylko nie masz pewności zysku ale również utraciłeś wpałcone środki?

Zapewniano Cię, że po kilku latach najlepiej jest zrezygnować z produktu ponieważ wówczas będzie najwyższy zysk?

Nie przekazano Ci Warunków ubezpieczenia lub Regulaminu Funduszu lub Tabeli Opłat i Prowizji? 

 

Jeżeli Twoja odpowiedź na którekolwiek z powyższych zapytań, brzmi TAK to mamy problem. Ale spokojnie, jest duża szansa, że go wspólnie rozwiążemy. Poniżej przedstawimy Ci zwięzły opis produktu ubezpieczeniowo ? inwestycyjnego, do którego przystąpiłeś. Podczas procesu sprzedaży ubezpieczenia z UFK sprzadawca mógł Cię świadomie albo nieświadomie wprowadzić w błąd. Przykładek wprowadzenia w błąd jest np. przekazanie informacji, że możesz zrezygnować, rozwiązać umowę w każdym czasie, nie ponosząc kosztów albo nie informując o kosztach rezygnacji, bądź zapewniając o zyskach z inwestycji lub gdy nie przekazano Ci kompletu dokumentacji (np. polisy ubezpieczeniowej, ogólnych warunków ubezpieczenia, regulaminu funduszu kapitałowego, tabeli opłat i prowizji) lub zapewniano Cię o innych parametrach polisolokaty, które nie mają pokrycia w dokumentacji umownej, czego skutki odczuwasz, gdy złożyłeś dyspozycję rezygnacji lub odczujesz gdy ją złożysz. Jeżeli takie okoliczności procesu sprzedaży ubezpieczenia z UFK miały miejsce w Twoim przypadku, skontaktuj się z nami a po dokonaniu analizy dokumentacji Twojej umowy, pomożemy unieważnić Twoją umowę, co będzie skutkowało zwrotem wpłaconych przez Ciebie pieniędzy.


 

Ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) to skomplikowany produkt finansowy, inwestycyjny. Bardzo często się zdarza, że praktycznie ubezpieczeniem jest tylko z nazwy, ponieważ w praktyce jest to produkt inwestycyjny, którego głównym celem jest inwestowanie Twoich środków w fundusze kapitałowe.

 

Produkt powinien w teorii pełnić 2 funkcje: ubezpieczeniową i inwestycyjną. Funkcja ubezpieczeniowa polega na ubezpieczeniu życia albo życia i dożycia. Funkcja inwestycyjna polega na inwestowaniu składek w różne instrumenty finansowe (np. fundusze kapitałowe). Bardzo często funkcja inwestycyjna jest znacznie większa niż ubezpieczeniowa. Dzieje się tak dlatego, że składki, które wpłacasz, często w znikomej wysokości pokrywają ryzyko ubezpieczeniowe ubezpieczyciela, o czym świadczą znikome gwarantowane sumy ubezpieczenia (np. 100 zł). Natomiast znaczna część pozostałej składki jest inwestowana. W temacie funkcji inwestycyjnej w tym momencie próżno się dużo rozpisywać, ponieważ każda inwestycja może być różnie skonstruowana. Inwestycja mogą być dokonywane w różne instrumenty finansowe. Jednak, co najważniejsze dla Ciebie, często tylko i wyłącznie Ty ponosisz samodzielnie ryzyko inwestycyjne. Ryzyko inwestycyjne, czyli jeżeli inwestycja się nie powiedzie i znaczna część Twoich pieniędzy przepadnie, a odpowiedzialność poniesiesz wyłącznie tylko Ty. Zdarzają się również i takie, w których występuje gwarancja wpłaconych środków, zatem w przypadku niepowodzenia inwestycji, po upływie określonego czasu, otrzymasz środki w określonej gwarantowanej wysokości.

 

Podstawy prawne dochodzenia roszczeń o zwrot całości wpłaconych

Jeżeli w Twoim przypadku miało miejsce zastosowanie przez spredawcę, u którego pozyskałeś Ubezpieczenie z UFK, nieuczciwych praktyk rynkowych, misselingu, możesz wówczas dochodzić roszczenia zwrotu całości wpłaconych środków pieniężnych. Powyższy cel można osiągnąć na podstawie przepisów:kodeksu cywilnego, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktyk rynkowych z 2007 r., ustawy o działalnosci ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.Nasza kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w uzyskiwaniu świadczeń z polisolokat na kazdym etapie postepowania: przedsądowego, mediacji jak i w trybie postępowania sądowego. Możemy pochwalić się wieloma sukcesami . Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami, pomożemy równiez i Tobie.